Show menu Search
Mass Media
Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan

You are here

Отчеты по СЕМ

ТМС қызметі жөніндегі есебі

Инвестициялық бағдарламалардың орындалуы бойынша есеп

Тарифтік сметалардың орындалуы бойынша есеп

© 2020

Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan

Civil Aviation Committee