Show menu Search
Mass Media
Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan

You are here

ӘК ТҚ орындайтын авиациялық персоналдың біліктілік деңгейін айқындауға құқығы бар жеке тұлғалардың (аттестаттаушы мамандардың – ӘК үлгісін оқыту кезінде практикалық элементті бағалаушылардың) тізбесі

© 2019

Ministry of Industry and Infrastructural Development of the Republic of Kazakhstan

Civil Aviation Committee